Приведете се в съответствие с изискванията на GDPR

Като отговорна консултантска компания ние предлагаме внедряване на Вашето дружество към изискванията на Регламента за защита на личните данни

protection-illustration.svg

Как работим

Провеждане на интервю

Провеждане на интервю

Събиране на информация, свързана с процесите на получаване, обработка и съхранение на лични данни във Вашата компания.

Определяне на оценка

Определяне на оценка

На база събраната информация от интервюто се определя оценка за съответствие с изискванията на GDPR и заключение за изготвяне на необходимите политики, процедури и приложими документи, които следва да бъдат въведени в дейността на Вашето дружество.

Подготвяне на пакет от документи

Подготвяне на пакет от документи

В резултат на анализа за съответствието, подготвяне на относимия пакет от документи за внедряване изискванията на Регламента, в т.ч. вътрешна политика, относими процедури и документи към тях, които следва да се прилагат и да се представят пред проверяващите органи, в случай на нужда.

Срока на подготвянето е от 5 до 7 работни дни от провеждане на интервюто

Внедряване

Внедряване

В случай на нужда - допълнително подпомагане при внедряването на относимия пакет от документи за Вашата компания.

Времетраенето на извършваната услуга зависи пряко от отделеното време и подготовката на екипа на Възложителя, който ще бъде интервюиран в рамките на изпълнение на проекта.

Цени

от 1 до 5 служителя в компанията
500 лв.
от 6 до 10 служителя в компанията
900 лв.
от 11 до 50 служителя в компанията
1400 лв.
от 51 до 100 служителя в компанията
2000 лв.
от 101 до 250 служителя в компанията
3500 лв.
над 250 служителя в компанията
5000 лв.

На цената не се начислява ДДС на основание чл.113, ал.9 от ЗДДС

Цената на услугата се формира на база нужното време, усилия и експертната оценка за нейното извършване. Така подадената цена покрива изброеното и свързаното с изпълняване на етапите от 1 до 4, посочени по-горе в настоящата оферта. Всички дейности извън обхвата на услугата и изброените етапи се изпълняват и заплащат отделно, след предварително съгласуване между страните.